T3 Türkiye Eğitim Videoları – 15

Herkese merhaba. Bu bölümde normal dağılım eğrisi altında kalan alanı hesaplayabildiğimiz fonksiyonlar yardımıyla verilen değerin sağında ya da solundaki alanları hesapladık. Bu sırada TI-84’ün olasılık dağılım fonksiyonları ile çizim komutlarını kullandık.
Kazanım ilişkilendirmeleri şu şekildedir:

Read more

T3 Türkiye Eğitim Videoları – 13

Herkese merhaba. Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden fonksiyonların köklerini inceleyen bir program yazacağız. Programı yazarken de program editörünü inceleyecek, kullandığımız komutlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ax2+Bx+C=0 şeklinde genel formüle sahip ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini bulmaya yönelik algoritma şu şekilde işliyor.

Read more

T3 Türkiye Eğitim Videoları – 10

Herkese merhaba!

Bu bölümde TI-84’de çevre uzunluğu sabit olan bir dikdörtgenin, alanının alabileceği maksimum değeri bulmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bu sırada, ikinci derece fonksiyonları kullanıp, sonuca hem cebirsel olarak ve grafik üzerinden ulaşmaya  çalıştık. Kazanım ilişkilendirmeleri de şu şekildedir:

İLGİLİ KAZANIMLAR:

Read more

T3 Türkiye Eğitim Videoları – 9

Bugün TI-84’ün uygulamalar kısmından bahsedeceğiz. apps tuşu ile ulaşılan bu menüde daha önceden hesap makinesinde yüklü olan uygulamaları görebilirsiniz. Ayrıca education.ti.com üzerinden bir çok uygulamayı bilgisayarınıza indirip oradan da hesap makinenize yükleyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızda TI-84’ü tüm özellikleriyle kullanma deneyimi sunan TI-Smartview içerisinde de bu uygulamaların bir çoğu kullanıma hazır halde bulunuyor. Kazanım ilişkilendirmeleri de şu şekildedir:

İLGİLİ KAZANIMLAR:

Read more

T3 Türkiye Eğitim Videoları – 7

Herkese merhaba! Bu bölümde artış kavramı üzerine çalışmalar yaptık. Küre şeklindeki bir hayvan hücresi ve küp şeklindeki bir bitki hücresinin yüzey alanlarını ve hacimlerini “stat” tuşu ile ulaşılan tablolar üzerinden hesapladık. Listelerden ilkine kullanacağımız yarıçap ve ayrıt uzunluklarını yazdık. Diğer tüm hesaplama ve oran değerlerini de diğer listelere yerleştirdik. Listelerdeki verinin grafik ekranında görüntülenmesinden önce “window” tuşu ile aralıkları düzenledik. Yüzey alanının hacme oranının hacim arttıkça sıfıra yaklaştığını gözlemledik.

Read more

T3 Türkiye Eğitim Videoları – 6

Bu bölümde üstel fonksiyonlar ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu sırada üstel büyüme ve azalma problemleri çözerek duruma uygun modellerin grafiklerini çizdik. Grafiklerin çizimi esnasında “window” tuşu ile yapılan ayarların önemine değindik. Öğretmenler tarafından sık sık karşılaşılan “fonksiyonun grafiği ekranda çıkmıyor” probleminin ana kaynağı olan bu ayarların her grafik çizimi esnasında öğrencilere hatırlatılmasında fayda görüyoruz. Bu ayarları rahatlıkla yapabilen öğrencilerin fonksiyonların tanım ve değer kümeleri hakkındaki farkındalıklarının yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Çalışmamızı her hafta olduğu gibi yine farklı öğretim programlarından kazanımlarla ilişkilendirdik.

İLGİLİ KAZANIMLAR:

Read more

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved